Een 2 in 1 ‘hard sales’ business game – Call Center

Klant

Facilitair call center met sterke sales focus

Uitdaging

Het vinden van een kostenefficiënte manier om assessment en training in 1 sessie van een halve dag te verwerken waarbij bovendien bij de kandidaten een unieke ervaring wordt gecreëerd die de deelnemers warm maakt om ook effectief voor de organisatie te komen werken.

Daarnaast het verwerven van de vereiste professionele competenties om zelf met gamification aan de slag te gaan binnen de organsiatie zowel in trainig als op de vloer.

Aanpak

De organsiatie heeft 1 persoon naar de masterclass business game designer afgevaardigd. Deze heeft het basis idee tijdens de driedaagse opleiding uitgewerkt aan de hand van het Way2Play business design process©.

Resultaat
  • Verworven competentie “game designer”.
  • Prototype van het gewenste game dat voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen én aan de vooropgestelde doelen.

Vragen?

Geef ons een bericht, wij zijn blij om te helpen!