Kick off event voor nieuwe sales strategie met +100 deelnemers – Automotive

Klant

Bedrijf uit de automotive aftermarket met meer dan 23 vestigingen

Uitdaging

Nieuwe sales mindset installeren. Samenwerking tussen de verschillende departementen en units is fundamenteel voor business succes. Nood aan een kick off waar de overkoepelende boodschap wordt meegegeven en waar draagvlak wordt gecreëerd voor een intensief vervolgprogramma.

Bovendien bestaat de organisatie uit een samensmelting van verschillende bedrijven en leven er nog cultuurverschillen en soms wantrouwen ten aanzien van elkaar?

De game moet het gevoel van “wij zijn 1 organisatie” mee ondersteunen.

Aanpak

Als onderdeel van een seminarie werd het business game Klant Erger Je Niet ingezet voor +100 medewerkers met accent op het belang van het centraal stellen van de klant, het samenwerken in functie van de klanten en het delen van relevante klantinformatie.

Resultaat

De klant rapporteert een duidelijke awareness creatie ten aanzien van samenwerken en delen van informatie met daarnaast het belang van het maken van goede afspraken tussen de verschillende units.

Deelnemers rapporteren een beter groepsgevoel, het gevoel een belangrijk deel uit te maken van het groter geheel.

Vragen?

Geef ons een bericht, wij zijn blij om te helpen!