Veiligheidsvoorschriften voor technisch personeel – Retail

Klant

Belangrijke groep met specialisatie in de detailhandel die ook actief is in de groothandel, export, techniek en automatisering.

Uitdaging

Het speelser, interactiever en effectiever maken van een bestaande en terugkerende training rond de veiligheidsvoorschriften voor technische profielen. Deze sessies werden gefaciliteerd door de preventieadviseurs. Noch de lesgevers, noch de deelnemers zijn enthousiast over de huidige ex caethedra aanpak. Een voorwaarde is dat de preventieadviseurs deze sessie moeten geven.

Aanpak

Ontwikkelling van een game op maat van een halve dag gebaseerd op kennisoverdracht. Zelfde content maar op een totaal andere manier gebracht in de look en feel van de opdrachtgever. Co-creatie waar opdrachtgever de content en leerdoelen heeft ingebracht en waarbij way2play instaat voor de gameontwikkeling, contentverwerking, ontwikkeling van manuals, grafische ontwikkeling en productie.

Inclusief 1 dag train the trainer voor de preventieadviseurs + begeleiding tijdens de eerste sessies.

Resultaat
  • Deelnemers rapporteren een veel positievere ervaring en een beter leerresultaat.
  • Deelnemers zijn nu de volledige dag 100% geëngageerd met leerstof dankzij het spelelement.
  • De preventieadviseurs rapporteren een beter leerresultaat en een betere ervaring voor zichzelf als ‘lesgever’

Vragen?

Geef ons een bericht, wij zijn blij om te helpen!