Gamification toepassen tijdens de onboarding van medewerkers

Luk De Clerck

Co-founder, game creator

Bij gamification worden speelse elementen geïntegreerd in een niet-game context. De onboarding van nieuwe medewerkers is zo’n context waar het voordeel van gamification duidelijk naar voor komt. Je kan maar één maal een eerste indruk maken, niet?

De laatste jaren heeft gamification aan invloed gewonnen omdat het is aangetoond dat het de betrokkenheid, de motivatie verhoogt en een positieve invloed heeft op het onthouden van gegevens.

Verhoogde betrokkenheid

Gamification tijdens een onboarding process heeft het potentieel om de betrokkenheid van de nieuwe medewerkers te verhogen door het process leuker en interactiever te maken. Via het gebruik van spelelementen (punten, competitie, dialoog, …) is er een duidelijk zicht op de voortuitgang die gemaakt wordt en worden de medewerkers gemotiveerd om de onboarding te voltooien.

Een onderzoek van Talen LMS geeft aan dat medewerkers die gamification in hun training hebben ervaren, meer betrokken waren en meer informatie vasthielden dan de anderen. De studie toonde aan dat gamified training een toename van 11% in de prestatie van de medewerkers weergaf.

Verbeterde leerervaring

Gamification creëert een immersieve leerervaring voor medewerkers door ze de gelegenheid te geven hun kennis toe te passen in een gesimuleerde omgeving. Dit brengt de medewerkers een begrip hoe het bedrijf en zijn werking in elkaar zit. Hoe draag ik de bedrijfswaarden uit? Wie dat wat in de organisatie? enz.

Volgens een studie van de Aberdeen Group kan gamification de kennisretentie met 60% verhogen. Spelelementen zoals scenario’s, rollenspelen en simulaties geven de medewerkers de kans om het aangeleerde te onthouden en toe te passen.

Verbeterde motivatie van medewerkers

Gamification bij de onboarding verhoogt de motivatie door een gevoel van doelgerichtheid en voldoening te creëren. Door de deelnemers feedback en erkenning te geven voor hun prestaties, voelen zij zich gewaardeerd en gemotiveerd om te blijven groeien en leren binnen de organisatie.

Een studie van Gartner toont aan dat gamification de motivatie van medewerkers met 50% kan verhogen. Spelelementen zoals beloning, erkenning en feedback spelen hier een rol.

Referenties

  • Talent LMS. (2015). The Gamification of Learning: What Research Says About Its Efficacy.
  • Aberdeen Group. (2014). Gamification: Driving Employee Engagement and Business Performance.
  • Gartner. (2018). Gamification: Motivate Employees and Drive Performance.
  • Brandon Hall Group. (2015). The Impact of Gamification on Serious Games: Training Effectiveness, Motivation, and Engagement.

Vragen?

Geef ons een bericht, wij zijn blij om te helpen!